Økologisk foder til din kat

Fremstilling af økologisk foder

Økologisk foder produceres uden brug af sprøjtemidler eller kunstgødning og med dyr, der opdrættes og håndteres i henhold til klare regler for økologisk landbrug med hensyn til foder, opstaldning og medicinsk behandling.

Din garanti for økologi

Vores økologiske foderprodukter indeholder mindst 95% ingredienser af kontrolleret, certificeret oprindelse, og er certificeret af Austria Bio Garantie – den østrigske myndighed for kontrol af økologisk landbrug og produktion.

HVAD BETYDER ØKOLOGISK?

  • Næring tilføres jorden med naturlig gødning eller kompost og gennem en rotation af afgrøder som tilfører jorden næring - blandt andet bælgfrugter. Det er ikke tilladt at anvende kunstgødning.
  • Vækstsygdomme og skadedyr håndteres uden bekæmpelsesmidler. Ved at skabe næringsrige jorde får man friske og sygdomsresistente afgrøder og flere vilde dyr der kan hjælpe med at kontrollere skadedyr og sygdomme.
  • Sygdomme hos dyrene håndteres uden rutinemæssig og profylaktisk anvendelse af lægemidler og antibiotika. I stedet anvendes naturlige metoder som at flytte dyrenes afgræsningsområder og holde besætningerne mindre og med mere plads.
  • Økologiske dyr fostres op i et miljø som understøtter dyrevelfærden. Dyrene har mere plads og staldene er udformet til at tilpasse sig deres naturlige adfærd bedre. Deres foder er stort set økologisk. Dette giver sunde og stærke dyr.

ØKOLOGISK KYLLING 

Økologiske kyllinger produceres i et miljø, der både giver dyrene plads og mulighed for at udøve deres naturlige instinkter og adfærd. Økologiske kyllinger holdes i mindre grupper med højst 4.900 dyr i hver gruppe. De har både adgang til et indendørs- og et udendørsområde, hvor hvert dyr har 4 kvadratmeter velstruktureret grønt område til rådighed - sammenlignet med EU-reglerne for konventionel kyllingeproduktion, som tillader 19 fugle pr. kvadratmeter.

ØKOLOGISK KVÆG

Økologisk kvæg opholder sig på græs mindst 200 dage om året. Kvæget har forholdsvis god plads i stalden, mindst 1 m2 pr. 100 kg vægt - hvilket giver 8 m2 for et stykke kvæg, der vejer 800 kg. Det er naturligt for kvæg at ligge ned i op til 14 timer i døgnet for at hvile og tørre klovene. For at dette er muligt, selv når kvæget opholder sig indendørs, skal mindst 50 % af staldarealet være strøet med et godt lag halm eller spåner, så kvæget kan ligge bekvemt. Halmen eller spånerne bliver efterfølgende brugt som værdifuld gødning eller jordforbedringsmiddel. Dyrene fodres med 100 % økologisk foder, hvoraf mindst 60 % skal være stråfoder. Økologiske landmænd opdrætter ofte deres kvæg som die- eller ammekobesætninger, hvor de holdes i familiegrupper, og hvor kalven dier hos sin mor eller ammeko i mindst 3 måneder.

ØKOLOGISKE GRISE

Økologiske grise lever et helt andet liv end konventionelt opdrættede grise. Grise vil fra naturens side rode og grave vegetationen op med deres tryne. De kan godt lide at undersøge ting og er nysgerrige og sociale. For at grisene skal kunne udøve denne naturlige adfærd, har de brug for et stort udeareal.Økologiske grise holdes i familiegrupper, hovedsageligt udendørs, hvilket betyder, at de altid kan udøve deres naturlige adfærd. De kan holdes indendørs, hvis det er koldt, men de skal i så fald have et godt lag halmstrøelse og adgang til et udendørs hvileområde. Økologiske grise fodres med 100 % økologisk foder, hovedsageligt korn produceret på deres egen gård.

ØKOLOGISK FISK

Vildtfanget fisk, som vi oftest anvender i SPECIFC foder, kan ikke certificeres som økologisk. I vores økologiske foder med fisk anvender vi derfor udelukkende fisk fra økologisk certificerede fiskeopdræt. Økologisk certificerede fisk fodres med fiskedele, som ikke kan bruges til fremstilling af fødevarer - hovedet, skelettet og halen. Der anvendes kun fisk fra bæredygtigt certificeret fiskeri.
Alle de vegetabilske ingredienser i foder til opdrættede økologisk fisk skal stamme fra økologisk certificerede gårde. 

Økologiske fisk opdrættes i havbure eller dambrug med en betydelig mindre mængde fisk pr. kubikmeter end ved konventionelt opdrættede fisk. Den lavere belægningsgrad mindsker stress hos fiskene, forbedrer fiskenes sundhed og skaber mindre miljøpåvirkning ved at reducere mængden af overskudsfoder og affaldsprodukter.

ET AF DE FØRSTE TØRFODER I POSER FREMSTILLET AF GENANVENDELIGT
PLASTIC!

Næsten alle pakninger til tørfoder er fremstillet af flere forskellige typer plastic. Dette beskytter foderet godt, MEN det kan ikke genanvendes.Vores nye certificeret genanvendelige poser er fremstillet af lag af den samme type plast, med en luftbarriere imellem lagene. Posen beskytter foderet lige så godt som de konventionelle poser. 

I 2023 vil alle foderposer fra SPECIFIC™ være genanvendelige. Vi kalder det for “Commitment 2023”, som en del af vores arbejde med bæredygtighed i Circle of Good. 

SPECIFIC™ Organic

Vådfoder og godbidder til kat.

  • Indeholder mindst 95% økologiske råvarer
  • Vådfoder med med smag af kylling eller fisk med fersk økologisk okse og fisk
  • Godbidder med 80% fersk økologisk kylling, okse og gris

SPECIFICTM-foderprodukter kan kun fås hos udvalgte dyrlæger
(Som virkelig elsker katte)

Find en dyrlæge

ELLER